Apžiūrimieji bandymai

Apžiūrimieji bandymai taikomi suvirinamųjų detalių surinkimo ir virintinės jungties kokybės kontrolei montavimo metu bei įrangos būklės kontrolei eksploatacijos metu. Apžiūrimųjų bandymų metodas taikomas visiems virintiniems gaminiams nepriklausomai nuo kitų panaudotų bandymų metodų.

Taikant apžiūrimosios kontrolės metodą aptikami paviršiniai defektai: plyšiai, porėtumai ir dujų poros, vamzdelinės poros, įpjovos, atsitiktiniai aplydymai, purslai ir pan.

Bandymai atliekami pagal standartus: LST EN 13018,
LST EN ISO 17637, ПНАЭ Г-7-016-79, ГОСТ 23479-79, RD 34.10.130-96.

Darbuotojai: 48 apžiūrimųjų bandymų 2 lygmens specialistai, sertifikuotų pagal LST EN ISO 9712 reikalavimus.