Magnetinė feritometrija

Feritmatis Feritscope MP-30

Delta ferito turinio nustatymas virintinių siūlų metale, kuris aplydytas austenitinėmis suvirinimo medžiagomis.

Bandymai vykdomi UAB „DEKRA Industrial“ laboratorijoje ir Užsakovo objektuose pagal РД ЭО 0199-00, LST EN ISO 8249:2018.