Apie DEKRA

UAB „DEKRA Industrial“ teikia paslaugas metalų ardomosios ir neardomosios kontrolės srityje, kaip branduolinės, taip ir energetikos pramonėje, metalų kontrolės įrenginių, prietaisų kontrolės ir jų kalibravimo paslaugas.

Personalas, atliekantis kontrolę, apmokytas Švedijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Danijos, Rusijos ir Baltarusijos įmonėse ir turi sertifikatus.

Įmonės buveinė – Visagino m. (Lietuvos šiaurės rytų dalis).

Mūsų istorija

1985 m. – Metalų ir techninės kontrolės skyriaus sukūrimas (MTKS) Ignalinos atominės elektrinės struktūroje.
Veiklos sritis

  • įrenginių ir vamzdynų metalo eksploatacinės ir įeinamosios kontrolės organizavimas ir pravedimas;
  • virintinių jungčių ir metalo gaminių defektų atsiradimo priežasčių ir pažeidimų pobūdžio nustatymas;
  • kontrolės atlikimas, gaminant metalo gaminius, įrenginius, vamzdynus;
  • kontrolės atlikimas, atestuojant suvirintojus ir suvirinimo procedūras.

2006 m. – MTKS akredituotas kaip bandymų laboratorija pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
2008 m. – MTKS pagrindu įsteigta UAB ,,AF Inspection LT“. Įsigyti įrenginiai ir prietaisai, naudojami kontrolę atlikti IAE.
2010 m. – Įmonės pavadinimo pakeitimas į UAB DEKRA Industrial ryšium su savininko pakeitimu.
2010 m. – organizuotas baras prietaisų ir metalų kontrolės įrenginių kontrolei ir kalibravimui. Įmonė akredituota pagal standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
2011 m. – Mažeikių m. organizuotas gamybinis baras.
Šiuo metu UAB „DEKRA Industrial“ teikia metalo ardomosios ir neardomosios kontrolės paslaugas, metalų kontrolės prietaisų patikros ir kalibravimo paslaugas Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Rusijos įmonėse.

UAB „DEKRA Industrial“ planuose – pirmauti metalų kontrolės (neardomosios ir ardomosios kontrolės metodais) Lietuvos rinkoje bei tapti konkurencingais Rytų Europos šalių (Latvija, Baltarusija, Rusija ir Ukraina) rinkose branduolinės ir energetikos pramonėje.