Metalų mechaninių savybių nustatymas

UAB „DEKRA Industrial“ atlieka:

 • Metalų mechaninių savybių nustatymą, atliekant tempimo bandymus temperatūroje t=(+23°C÷365°C)±5°C pagal standartus LST EN ISO 6892-1:2020, LST EN ISO 6892-2:2018, LST EN ISO 5178:2019, ГОСТ 9651-84, ГОСТ 1497-94 ir nustato:
  • stiprumo ribą (Rm);
  • apatinę takumo ribą (ReL);
  • viršutinę takumo ribą (ReH);
  • sąlyginę takumo ribą (Rp);
  • santykinį pailgėjimą (A);
  • santykinį skerspjūvio susiaurėjimą (Z).
 • Virintinių jungčių stiprumo ribos nustatymą (Rm) pagal standartus LST EN ISO 4136:2013, ГОСТ 6996-66;

Tempimo mašina N50-KT

 • Lenkimo bandymus pagal standartus LST EN ISO 7438:2016, ГОСТ 14019-2003;
 • Virintinių jungčių plastiškumo nustatymą, atliekant lenkimo bandymus pagal standartus LST EN ISO 5173:2010, ГОСТ 6996-66;
 • Plojimo bandymus pagal standartus LST EN ISO 8492:2014, ГОСТ 8695-75;
 • Atliekant lenkimo bandymus nustatome metalo plastiškumą;
 • Metalo smūginio tąsumo bandymus temperatūroje t=(-40÷23°)±5°C pagal standartus LST EN ISO 148-1:2017, ГОСТ 9454-78;
 • Virintinių jungčių smūginio tąsumo bandymus temperatūroje t=(-40÷23°)±5°C pagal standartus LST EN ISO 9016:2013, ГОСТ 6996-66;

Tempimo mašina P-50

Pavyzdžiai iki ir po smugio Bandinys po lenkimo Švytuoklinis muštuvas KM30
 • Metalo kietumo matavimus UAB „DEKRA Industrial“ laboratorijoje ir Užsakovo objektuose:
  • Brinelio metodu pagal standartus LST EN ISO 6506-1:2015, ГОСТ 9012-59;
  • Rokvelio metodu pagal standartus LST EN ISO 6508-1:2016, ГОСТ 9013-59;
  • Vikerso metodu pagal standartus LST EN ISO 6507-1:2018, ГОСТ 2999-75.
 • Virintinų jungčių kietumo bandymus pagal standartą LST EN ISO 9015-1:2011.
tiv
Krautkramer MIC-10DL Krautkramer TIV Briro-R CV-3000LDB 2109TB