Ardomieji bandymai

Metalų savybių tyrimai, vykdomi ardomaisiais metodais, leidžia:

  • nustatyti metalų charakteristikas;
  • nustatyti metalų produkcijos ir virintinių jungčių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams;
  • nustatyti defektų atsiradimo įrangos, vamzdynų virintinėse jungtyse bei pagrindiniame metale priežastis;
  • nustatyti virintininių jungčių savybes tvirtinant suvirinimo procedūras ir atestuojant suvirintojus.

UAB „DEKRA Industrial“ personalas, atliekantis metalų savybių tyrimą ardomaisiais metodais, turi sertifikatus vykdyti bandymus ir įvertinti bandymų rezultatus.

UAB „DEKRA Industrial“ suteikia šias ardomųjų bandymų atlikimo paslaugas:

  • Delta ferito turinio nustatymą;
  • Nerūdijančių plienų atsparumo tarpkristalinei korozijai nustatymą;
  • Metalų mechaninių savybių nustatymą;
  • Metalografinius tyrimus;
  • Cheminių elementų procentinės dalies nustatymą.