Metalografiniai tyrimai

Metalografiniai tyrimai atliekami UAB „DEKRA Industrial“ laboratorijoje. Šių tyrimų atlikimas leidžia nustatyti šias charakteristikas:

  • virintinių jungčių makro ir mikro struktūrą pagal standartus LST EN ISO 17639:2013, РД 70 0015-94 ir metodiką AFtd-166;
  • metalo makro struktūrą pagal standartus ISO 4969:2015, ГОСТ 10243-75;
  • metalo mikro struktūrą pagal РД 70 0015-94 ir metalo gaminių normatyvinius-techninius dokumentus:
    • grūdelio dydis pagal LST EN ISO 643:2020, ГОСТ 5639-82;
    • nemetalinių intarpų rūšis ir kiekuis pagal ISO 4967:2013, ГОСТ 1778-70;
    • metalų ir lydinių mikro struktūros komponenčių turinį pagal metodiką AFtd-166.
  • grafitizacijos laipsnį, metalo mirkro pažeidimą slankumo sąlygose ir kitas metalografines charakterisikas pagal tyrimo objekto normatyvinius-techninius dokumentus: austenitinių nerūdijančių plienų sensibilizacijos laipsnį pagal metodiką AFtd-166.

Ėsdintuvė LECTROPOL-5

Mikroskopas Olympus BX60M Mikroskopas SM500 (portatyvinis)

Neardomoji metalografija atliekama tiesiogiai Užsakovo objektuose (on-site) pagal AFtd-165.

Atliekant tyrimo objekto paviršiaus neardomąją metalografiją, nustatome tokias pačias metalografines charakteristikos, kaip ir laboratorijoje.

Tyrimai vykdomi naudojant nešiojamąjį mikroskopą arba replikos metodu. Replikos metodas leidžia nustatyti paviršiaus defektų (korozinių pažeidimų, trūkių, nevientisumų) gylį ir sudėtingų formų profilių dydžius.

Virintinės jungties laužimo bandymai atliekami pagal standartą LST EN ISO 9017:2013.

Virintinės jungties laužimo bandymo pavyzdys