Paslaugos

  • Neardomieji bandymai įrangos ir vamzdynų montavimo metu, prieš jų eksploatacijos pradžią ir remonto metu;
  • Metalų savybių ir cheminės sudėties nustatymas, metalografija, įrenginių metalo pažeidimų priežasčių nustatymas;
  • Eksploataciniai įrangos neardomieji ir ardomieji bandymai;
  • Ekspertinė metalo kontrolė;
  • Bandymai suvirinimo procedūros patvirtinimui ir suvirintojų atestavimui;
  • Konsultacijos neardomųjų ir ardomųjų metalo bandymų klausimais.
  • Neardomųjų bandymų specialistų mokymų ir atestacijos pagal EN ISO 9712 organizavimas ir vykdymas.

Užpildytas formas prašome siųsti el. paštu jurij.saburov@dekra.com