Akreditacija

UAB „DEKRA Industrial“ akredituota kaip „C“ tipo kontrolės įstaiga, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.

Ši akreditacija apima ultragarsinių defektoskopų ir stormačių, sukūrinių srovių defektoskopų ultragarsinę fazių gardelių įrangos, elektromagnetų, stacionarių magnetų, srovės generatorių ir švytuoklinių muštuvų kontrolę.

UAB „DEKRA Industrial“ – bandymų laboratorija, akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

Ši akreditacija apima ardomuosius ir neardomuosius bandymus energetikos bei pramonės objektuose.

UAB „DEKRA Industrial“ akreditacijos sritis apima Lietuvos/Europos (LST/EN) standartus, Rusijos standartus (GOST), tarptautinius standartus (ISO) tam tikriems bandymų metodams, o taip pat Taisykles ir normas atominėje energetikoje.

Akreditavimo_pazymejimas_bandymai

UAB „DEKRA Industrial“ – kalibravimo laboratorija, akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

Ši akreditacija apima Rokvelio, Brinelio, Vikkerso kietmačių, tempimo mašinų bei ekstenzometrų kalibravimą.