Patirtis ir personalas

UAB „DEKRA Industrial“ pesonalas turi ilgametę metalų kontrolės atlikimo patirtį kaip branduolinės taip ir pramonės energetikoje. Darbuotojų patirtis iki 25 metų.

UAB „DEKRA Industrial“ personalas apmokytas ir turi sertifikatus pagal PNAEG (Taisyklės ir normos atominėje energetikoje), PB 03-440-02 (slėginių indų naudojimo taisyklės). Neardomosios kontrolės srityje personalas sertifikuotas pagal standartus EN ISO 9712 ir EN 9712/Nordtest (Švedija) šiais neardomųjų bandymų metodais:

  • ultragarsiniu (UG);
  • sūkurinėmis srovėmis (ET);
  • radiografiniu (RT);
  • skvarbiaisiais dažalais (PT);
  • magnetinėmis dalelėmis (MT);
  • apžiūriamosios kontrolės (VT);
  • sandarumo tikrinimo metodu (LT).

UAB „DEKRA Industrial“ personalas, atliekantys metalų savybių tyrimą ardomaisiais metodais, apmokytas ir sertifikuotas žinomų metalotyros mokslinio tyrimo centrų – CNII KM ,,Prometej“ (St. Peterburgas), CNIITMAŠ (Maskva).

UAB „DEKRA Industrial“ personalas turi daugiametę patirtį metalo savybių tyrimo srityje:

  • mechaniniai bandymai (tempimo bandymai esant normaliai ir aukštesnei temperatūrai), smūginio tąsumo, lenkimo, plojimo bei kietumo bandymai;
  • mikro ir makrostruktūros metalografiniai tyrimai ardomaisiais ir neardomaisiais metodais, nerūdijančių plienų atsparumo tarpkristalinei korozijai bandymai bei delta-ferito kiekio nustatymas;
  • optinės emulsijos analizės – metalų ir lydinių Fe, Ni, Cu pagrindu cheminės sudėties nustatymas.