Bandymai sūkurinėmis srovėmis

Sūkurinių srovių metodas skirtas paviršinių ir popaviršinių defektų aptikimui. Šiuo metodu defektai dažnai aptinkami tiksliau nei skvarbiųjų dažalų ar magnetinių miltelių metodais. Daugeliu atvejų bandymus skvarbiaisiais dažalais ar magnetiniais milteliais galima efektyviai pakeisti sūkurinių srovių metodu.

Aptinkami: plyšiai, šlakai ir intarpai, nesulydymai ir nesuvirinimai, kiti defektai ir nevientisumai.

Sūkurinių srovių metodu bandome šilumokaičių vamzdelius (feritinius ir neferitinius), turbinų mentes, visų grupių potencialiai pavojingos įrangos ir konstrukcijų virintines jungtis ir pagrindinį metalą paviršinių ir popaviršinių defektų nustatymui. Sūkurinių srovių metodu rūšiuojame metalus, matuojame metalų nelaidžių dangų storį.

Bandymams naudojame: Phasec 3D (GE Inspection Technologies), ELOTEST B1 (Rothmans), MIZ-40 RFT (Zetec), MIZ-20 (Zetec) ir TC5700 (Zetec) prietaisus.

Bandymai atliekami rankiniu ir automatizuotu (naudojant manipuliatorius Rover) būdu.

Bandymai atliekami pagal standartus: LST EN ISO 15549, LST EN ISO 17643.

UAB DEKRA Industrial dirba bandymų sūkurinėmis srovėmis 8 specialistai 2 lygmens, 1 specialistas 3 lygmens, serifikuoti pagal LST EN ISO 9712 ir Nordtest standartų reikalavimus.

Popaviršinis trūkis, aptiktas automatizuota
sūkurinių srovių sistema TC 5700